Jahody

05.04.2019 07:48

Pro velký zájem o sazenice jahod, se nám podařilo zajistit další sazenice :

Karmen, Senga Sengana, Elsanta , Florence - jednouplodící.......  110 Kč / za 10 sazenic

Aromas, Diamant - stáleplodící  ...............................................120 Kč / za 10 sazenic

Mara de Bois - stáleplodící převislé ............................................35 Kč / za 1 sazenici